چرا طراحی پوستر اهمیت دارد ؟

به کاغذهایی که اطلاعات مربوط به موضوع، زمان، مکان و جزییات یک رویداد یا همایش را اطلاع رسانی میکند پوستر میگویند. پوسترها معمولا به دیوار جایی نصب میشوند و باید طوری طراحی شود که چند ثانیه توجه بیننده را به خود جلب کند و بتواند به درستی اطلاعات را منتقل کند. طراحی پوستر نیاز به تکنیک‌های زیادی دارد تا در نگاه اول برای مخاطب زیبایی و جذابیت داشته باشد. 

نمونه کار

Loading...

از صبر و شکیبایی شما متشکریم