چرا طراحی اوراق اداری همیت دارد ؟

بنا به نوع کسب و کاری که دارید به برگه های اداری متفاوتی نیاز دارید مثل برگه های نظرسنجی، فرم سفارشات و … همه ی برگه ها و اسنادی که در کسب و کارتان از آن ها استفاده میکنید باید از یک طراحی خاص متناسب با رنگ سازمانی شما باشد هماهنگ بودن همه ی این موارد بازخورد بسیار مثبتی دارد.

 

 

نمونه طراحی

Loading...

از صبر و شکیبایی شما متشکریم