چرا طراحی پاکت نامه اهمیت دارد ؟

پاکت هایی که متناسب با لوگو و رنگ سازمانی شما است و وظیفه انتقال مکاتبات و برگه های شما رو بر عهده دارند. پاکت نامه میتواند به فضاهایی برای درج آدرس پستی گیرنده و فرستنده مجهز شود که نقش پاکت پستی را برای تجارت شما ایفا کند و هم میتواند به عنوان پاکت هایی شکیل، برای ارائه صورتحساب یا قرارداد به مشتریان را ایفا کند.

 

 

نمونه طراحی

Loading...

از صبر و شکیبایی شما متشکریم